Reforma oświaty – ważne adresy internetowe

Dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców.

Odnośniki do:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – link do informacji o reformie edukacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej – serwis: reforma edukacji – http://reformaedukacji.men.gov.pl