Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne do pobrania:


Statut V Liceum Ogólnokształcącego


Statut Gimnazjum Nr 3


Szkolny program profilaktyki w VLO


Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów


Regulamin rekrutacji do klas sportowych w Gimnazjum Nr 3


Przedmiotowy System Oceniania V LO


Przedmiotowy System Oceniania Gimnazjum nr 3


Kalendarz szkolny w Google