Rekrutacja do SP8

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

W związku ze zbliżająca się rekrutacją elektroniczną do klas I proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca – terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024 – krok po kroku

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2023-2024 do SP8-2024

Dzień Otwarty SP8

Link do rekrutacji elektronicznej dla klas pierwszych – https://eurzad.um.mielec.pl/

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Informacja dla rodziców

Wniosek na świetlicę

Oświadczenie

Wniosek na stołówkę