Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Katarzyna Kozioł

Z-ca przewodniczącego : Piotr Murdza

Członkowie: Marta Piechota, Marta Jemioło

 

Składka na Radę Rodziców –  dane do wpłaty

RADA RODZICÓW ZSO1 W MIELCU 

Adres                                                            Tańskiego 3, 39-300 Mielec

NUMER RACHUNKU                              69 1240  2656 1111 0000 3793 0435

Oddział prowadzący rachunek                BANK PKO S.A I O. W MIELCU

Tytuł przelewu                                            Składka na Radę Rodziców                                                                                

Proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę                                                             

Accessibility Toolbar