Świetlica

Rekrutacja do świetlicy na rok szk. 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 marca. Wniosek o przyjęcie na świetlicę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem świetlicy oraz druk zgłoszenia dziecka na obiady są dostępne do pobrania na stronie szkoły ZSO 1 w zakładce „Świetlica”, jak również w sekretariacie szkoły. Kompletny wniosek zgłoszenia dziecka na świetlicę należy złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonych terminach: I tura – do 30.03.2021r. – uczniowie nowoprzyjęci do szkoły (z rekrutacji klas I) II tura – do 30.04.2021r. – obecni uczniowie klas I – II Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do wiadomości i umieszczona na tablicy informacyjnej w szkole w dniu 23.08.2021r.

Regulamin świetlicy

Aneks nr 1 i nr 2 do regulaminu świetlicy

Wniosek na świetlicę

Oświadczenie

wniosek na stołówkę

STOŁÓWKA

Jadłospis od 24.01.22 do 28.01.22

STOŁÓWKA

Odpłatność za obiady w miesiącu Styczeń wynosi:  85,5 zł ( 4,5 za 1 dzień)

Stołówka wydaje posiłki w godzinach 1125-1140

                                                                                                             1225-1240

Nieobecność ucznia na obiedzie zgłaszamy do godz. 800 do sekretariatu  pod nr tel. 17 7875350 lub 17 7875351

Należność za posiłki można wpłacać na podane niżej konto Szkoły Podstawowej nr 8 w Mielcu.

PKO BP 73 1020 4913 0000 9402 0151 9131 do 15-tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc (opłata z dołu)

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.