Świetlica

STOŁÓWKA

Odpłatność za obiady w miesiącu Luty 2019  wynosi: 40

Stołówka wydaje posiłki w godzinach 1125-1400

Nieobecność ucznia na obiedzie zgłaszamy do godz. 800  do sekretariatu SP8  pod nr tel. 17 7875350 lub 17 7875351

Należność za posiłki można wpłacać na podane niżej konto Szkoły Podstawowej nr 8 w Mielcu.

PKO BP 73 1020 4913 0000 9402 0151 9131

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Jadłospis od 04.02.19 do 08.02.19

 

Druk zgłoszenia ucznia na świetlicę szkolną Szkoły Podstawowej nr 8 w Mielcu – wkrótce nowy wzór