Świetlica

Rekrutacja do świetlicy na rok szk. 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 13 marca. Wniosek o przyjęcie na świetlicę, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem świetlicy oraz druk zgłoszenia dziecka na obiady są dostępne do pobrania na stronie szkoły ZSO 1 w zakładce „Świetlica”, jak również w sekretariacie szkoły. Kompletny wniosek zgłoszenia dziecka na świetlicę należy złożyć w sekretariacie szkoły w wyznaczonych terminach: I tura – do 30.03.2023r. – uczniowie nowoprzyjęci do szkoły (z rekrutacji klas I) II tura – do 30.04.2023r. – obecni uczniowie klas I – II Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do wiadomości i umieszczona na tablicy informacyjnej w szkole w dniu 21.08.2023r.

Regulamin świetlicy

Aneks nr 1 i nr 2 do regulaminu świetlicy

Wniosek na świetlicę

Oświadczenie