Opłaty za obiady

Rozliczenie obiadów czerwiec 2022

Rozliczenie obiadów maj 2022

Rozliczenie obiadów kwiecień 2022

Rozliczenie obiadów marzec 2022

Rozliczenie obiadów luty 2022 

rozliczenie obiadów wrzesień 2022 

Rozliczenie obiadów październik 2022

Rozliczenie obiadów listopad 2022

Rozliczenie obiadów grudzień 2022

Rozliczenie obiadów styczeń 2023

Rozliczenie obiadów luty 2023

Rozliczenie obiadów marzec 2023

Rozliczenie obiadów kwiecień 2023

Rozliczenie obiadów maj 2023

Rozliczenie obiadów czerwiec 2023

Proszę o terminowe wpłaty gdyż są naliczane odsetki                                                                               

Odpłatność za obiady od miesiąca września wynosi 6 zł za 1 dzień                                                                    

Stołówka wydaje posiłki w godzinach 1125-1140    oraz   1225-1240

Nieobecność ucznia na obiedzie zgłaszamy do godz. 800 do sekretariatu  pod nr tel. 17 7875350 lub 17 7875351

Należność za posiłki można wpłacać na podane niżej konto Szkoły Podstawowej nr 8 w Mielcu.

PKO BP 73 1020 4913 0000 9402 0151 9131 do 15-tego każdego miesiąca za poprzedni miesiąc (opłata z dołu)

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.