Wykaz sal na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 oraz informacja o spotkaniach z rodzicami

Uczniowie klas I po rozpoczęciu roku w sali gimnastycznej udają  się do swoich sal. Za zgodą Dyrekcji na teren szkoły mogą wchodzić rodzice uczniów klas I-IV, możliwa jest jednak obecność tylko jednego rodzica. Obowiązuje maseczka, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

WYKAZ SAL – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021-2022, SZKOŁA PODSTAWOWA

WYKAZ SAL – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021-2022 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dodatkowo informujemy, że w spotkania z rodzicami odbędą się w czwartek, 2 września (klasy siódme i ósme SP8) i piątek, 3 września (VLO).

Wykaz sal:

SPOTKANIA Z RODZICAMI W SP8 (klasy siódme i ósme)

SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS LICEUM

Informacja do rodziców uczniów szkół podstawowych!

Informacja do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.
Lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka –Specjalista ds. epidemiologii, Specjalista chorób zakaźnych, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie higieny i epidemiologii, Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.