INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE OBIADÓW

Nie należy dokonywać żadnych płatności za obiady w miesiącu wrześniu 2022r.

Płatności za obiady należy regulować do dnia 15-ego następnego miesiąca tzn. do miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko jadło obiady. Za nieterminowe płatności są naliczane odsetki.

Należności za obiady będą zamieszczane na stronie szkoły w zakładce STOŁÓWKA-OPŁATY ZA OBIADY do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który płacimy,
np. (za wrzesień – 8 października). Prosimy o wpłacanie dokładnie taką kwotę jaka jest podana, bez zaokrąglania do pełnych złotych.

W związku z ochroną danych osobowych każdy rodzić- kontrahent otrzyma swój indywidualny numer karty kontowej, po którym będzie mógł uzyskać informacje dotyczące odpłatności ( odnaleźć się na liście z należnościami za obiady w danym miesiącu). Numery kart kontrahenta będą rozdane podczas wrześniowego spotkania z rodzicami.

Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 8.00 telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły.
W celu zapisania dziecka na obiad można pobierać druki u p. intendent.

Należy pamiętać, aby w przypadku rezygnacji z korzystania z obiadów złożyć pisemną rezygnacje do p. intendent.

Przedstawienie na nowej scenie SP8

Po wystawieniu ocen, w lekcji poprzez sztukę teatralną, na nowej scenie SP8 wystąpili uczniowie kl. 4b z przedstawieniem pt. Nauka nie idzie w las.  Wakacje i lato sprzyjają odpoczynkowi na łonie natury, dlatego uczniowie 4b wraz z wych. Joanną Leśniowską postanowili zwrócić uwagę na odpowiednie korzystanie z uroków przyrody. Przedstawienie było okazją do integracji środowiska szkolnego, wspólnego spędzenia czasu uczniów, ale przede wszystkim miało na celu uświadomienie potrzeby ochrony środowiska dla dobra roślin, zwierząt i nas samych, by jak najdłużej cieszyć się pięknem przyrody.
Uczniowie 4b odważnie i pięknie odgrywali swoje role, co brawami docenili widzowie: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zadanie jest bardzo proste. Kojarzysz „lepieje”? To takie jednozdaniowe rymowanki oparte o motyw „lepiej… niż…”. Na przykład: Lepiej zdrowe mieć nawyki, niż w te z czipsów wdepnąć wnyki ;). No właśnie, i takich teraz potrzebujemy 🙂 Jak najlepszych, jak najwięcej – byle o dobrych nawykach żywieniowych, zdrowym stylu życia lub niemarnowaniu żywności. Stwórz własny limeryk i wygraj wielofunkcyjny zestaw nagłośnieniowy Power Audio JBL Partybox lub elektroniczną kartę podarunkową na dowolne zakupy w sieci sklepów RTV Euro AGD o wartości 200 zł.

Rymowankę o formule ”Lepiej … niż” wydrukuj dużą czcionką na kolorowej kartce papieru o formacie A4. W prawym dolnym rogu wpisz swoje imię, nazwisko oraz klasę. Tak przygotowaną pracę konkursową przynieś do sekretariatu uczniowskiego (pokój nr 1) do dnia 27 maja włącznie. Konkurs realizowany jest w ramach programu edukacyjnego Winiary „Gotuj się na zmiany”. Czekamy na twoje zgłoszenie!

Magdalena Padykuła laureatką konkursu z biologii.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych zmagań w jakich mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych. Z takim wyzwaniem w tym roku szkolnym zmierzyła się Magdalena Padykuła, uczennica klasy 8b, która uzyskała tytuł LAUREATA Wojewódzkiego Konkursu z Biologii zorganizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Magdalena wykazała się ogromną wiedzą, daleko wykraczającą poza zakres treści realizowanych w szkole podstawowej w zakresie tego przedmiotu.

Gratulujemy Magdalenie i życzymy dalszych sukcesów !