Zakończenie projektu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”

Projekt rozpoczęliśmy w ZSO w listopadzie 2016 r. Od listopada w różnych miejscach w szkole widniały informacje (plakaty, ogłoszenia i instrukcje dotyczące wykonywania laleczek, itp.). Ponadto przy wejściu do szkoły dekoracja na dużej tablicy i 2 mniejszych nawiązywała do Projektu Wszystkie Kolory świata.
W sumie wykonanych zostało 117 laleczek i tyle samo sporządzono tzw. aktów urodzenia laleczek z niezbędnymi informacjami o każdej lalce.
Uczniowie wykonali lalki reprezentujące różne kraje; najwięcej laleczek pochodziło z Polski, były też z Hiszpanii, Chin, Japonii, Rosji, Grenlandii, Szkocji oraz Ameryki Południowej.
Przed planowanym zakończeniem projektu w szkole w widocznych miejscach umieszczono 10 plakatów, które wydrukowaliśmy dzięki sponsorowi, panu Piotrowi Knyspel. Plakaty informowały o Dniu WSZYSTKICH KOLORÓW ŚWIATA planowanym na 11 stycznia z okazji uroczystego zakończenia projektu na sali gimnastycznej ZSO nr 1 w Mielcu połączonym z licytacją charytatywnych laleczek.
Przed licytacją poprzez szkolną stronę i Facebooka można było obejrzeć zdjęcia laleczek przeznaczonych na licytację. Także w szkole 10. 01.2017 została urządzona wystawa laleczek, na którą poprzez radiolę zaproszona została społeczność szkolna.
W dniu 11 stycznia 2017 na sali gimnastycznej z udziałem gości ( dyrektorów mieleckich szkół, przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, przedstawicieli społeczności lokalnej, rodziców, dziadków,) dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły i twórców laleczek odbył się montaż słowno muzyczny z udziałem szkolnego chóru pod kierunkiem Macieja Kosztyły i kolędników misyjnych pod opieką pani Jolanty Witek
Goście wcześniej otrzymali zaproszenia informujące o planowanej licytacji laleczek, która nastąpiła zaraz po części artystycznej. Licytację pięknie poprowadziły uczennice naszej szkoły: Martina Knyspel, Alicja Piękoś i Anna Zielińska.
Następnie 12 i 13 stycznia w dniach wywiadówek w ZSO Nr 1 w Mielcu zostały zorganizowane dekoracje i stoiska z pozostałymi laleczkami w holu na parterze.

Łącznie uzyskaliśmy z darowizn 6100 zł, które zostały wpłacone na wskazane przez UNICEF konto bankowe.

wplata

Aby nagrodzić twórców najpiękniejszych laleczek 20 uczniów otrzymało pamiątkowe dyplomy oraz nagrody; 10 osób  otrzymało głośniki ufundowane z Rady Rodziców a kolejne 10 otrzymało koszulki sportowe ufundowane przez sponsora firmę Van Berde Jarosław Zubiel.
Firmom i osobom, które zaadoptowały laleczkę oraz wszystkim uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły, którzy w jakikolwiek sposób nas wspierali serdecznie dziękujemy.

Koordynator projektu Marta Błachowicz i Beata Zubiel