Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra

Wolontariusze uczestniczyli w Ogólnopolskiej konferencji pt. „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra” w Jasionce

6 grudnia 2016 r. uczniowie-wolontariusze z naszej szkoły razem z założycielką i opiekunką Wolontariatu panią Jolantą Witek uczestniczyli w konferencji ,,Wolontariat przestrzeń czynienia dobra”. Celem konferencji była prezentacja Wolontariatu w szkole i środowisku, ukazanie dobrych praktyk, sposoby promowania postaw prospołecznych., zmiana na lepsze otaczającego nas świata. Organizatorem konferencji był Podkarpacki Kurator Oświaty przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz Fundacją Generator Inspiracji. Konferencja odbyła się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Jasionce. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego i Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Samorząd województwa na konferencji reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. W konferencji udział wzięli także: Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Witold Lechowski – Wicewojewoda Podkarpacki, posłowie z Podkarpacia, Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, a także kuratorzy oświaty z innych województw. Program konferencji był obszerny. Odbyły się cztery wykłady: „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”, „Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego, chrześcijańskiego wolontariatu”, „Wolontariat kompetencji. Jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem?” oraz „Kurs na wolontariat”. Nasi wolontariusze wzięli także udział w panelu tematycznym: „Wolontariusze – zwyczajni Niezwyczajni” oraz „Wolontariat jako kapitał społeczny.” Na zakończenie wysłuchaliśmy ciekawej debaty oksfordzkiej ,,Wolontariat nie jest bezinteresowny.” Warto dodać, że zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w konferencji na podstawie oceny dotychczasowych działań i zamieszczeniu na „mapie dobrych praktyk” woj. podkarpackiego. Mamy ogromną satysfakcję z faktu, że nasz Wolontariat istnieje już piętnasty rok i wciąż skupia wielu młodych ludzi, chętnych do dzielenia się swoim czasem, talentami, wielkim sercem i dobrocią, pokorną służbą innym ludziom. Udział w konferencji był cenną wymianą doświadczeń, motywacją i inspiracją do dalszych działań.