ETwinning w V LO

W obecnym roku szkolnym uczniowie klasy 1C przystąpili do udziału w programie edukacyjnym eTwinning. Od października realizujemy zadania w projekcie językowym pt ‘World and music’, w którym bierze udział 16 szkół ponadpodstawowych z następujących krajów: Turcji, Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Gruzji, Litwy, Rumunii, Bułgarii i Francji.

Komunikacja odbywa się na platformie Twinspace z wykorzystaniem różnych programów oraz komunikatorów . Celem głównym jest poznanie kultury innych krajów i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim.
A oto niektóre zadania: zaprojektowanie plakatu projektu, , prezentacja cytatu poety lub muzyka, udział w dyskusji na forum, prezentacje instrumentów narodowościowych, prowadzenie bloga projektu, zajęcia w wirtualnych gupach międzynarodowych, opracowanie wirtualnej wystawy i gier edukacyjnych, udział w webinariach muzycznych, spotkania międzykulturowe szkół.
Koordynatorem projektu jest p. A.Czepiżak