Warsztaty niepodległościowe

W ostatnim czasie w naszej szkole zakończył się autorki projekt niepodległościowy „Kocham Cię Polsko !” Projektem zostały objęte dzieci z klasy 1 „B” SP 8.

W czasie spotkań warsztatowych zostały przybliżone dzieciom podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z historią Polski. Dzieci wysłuchały ciekawej opowieści o Państwie Piastów oraz poznały historię panowania pierwszych królów. Nie zabrakło również informacji o symbolach narodowych. To one są ważne w dzisiejszej pamięci Polaków bo to one łączą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Były to bardzo ciekawe zajęcia, które wzbogaciły wiedzę dzieci na temat rozumienia i znaczenia historii Polski. Tematyka niepodległościowa została wprowadzona angażując dzieci do nauki w sposób twórczy, ciekawy i rozwojowy. Przeprowadzono warsztaty edukacyjne, plastyczne i kulinarne.

Pomysłodawcą projektu była Anna Piękoś, realizatorem: Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU.