Rozmowa z Julią Kużdżał, laureatką i zdobywczynią głównej nagrody „Know America”

Rozmowa z Julią Kużdżał, laureatką i zdobywczynią głównej nagrody w konkursie wiedzy o historii, polityce i kulturze Stanów Zjednoczonych „Know America” 2017.
Na czym polega ten konkurs i dlaczego zdecydowałaś się na wzięcie w nim udziału?
Konkurs jest skierowany do młodzieży licealnej i składa się z trzech etapów, a każdy z nich sprawdza inne umiejętności: wiedzę o USA, umiejętność pisania esejów, nakręcenie krótkiego filmu czy rozmowę z amerykańskimi dyplomatami. Organizatorzy sprawdzali też, czy jesteśmy na tyle odważni, aby wyrażać swoje własne zdanie wśród innych osób. Ja pisałam esej na temat: „Czy idee Martina Lutera Kinga są w dzisiejszym świecie aktualne i kim byłby dziś on sam gdyby nie zginął?” Przyznam, że musiałam wykonać sporo pracy, aby zebrać materiały do tego eseju.
Z czego wynika twoja fascynacja Ameryką?.

Czytaj dalej