Wyniki konkursu plastycznego „Autyzm- jestem blisko was”.

Nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego  na plakat promujący Dzień Autyzmu pt. „Autyzm – jestem blisko Was”.

Głównymi celami konkursu było:
-pogłębienie oraz promowanie wiedzy na temat autyzmu oraz informowanie o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu;
-integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych;
-wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm
-kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem;
-nauka właściwych postaw wobec osób ze spektrum autyzmu;
-kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w formie plastycznej;
Komisja w składzie: Edward Kościański, Anna Zbyrad Obara, Katarzyna Pruś, Joanna Leśniowska, Natalia Paluch, wyłoniła najlepsze prace:
1 miejsce Milena Kozioł, kl.4b
2 miejsce Jakub Tomasik, kl.4b
3 miejsce Anna Pietruszka, kl.4b
oraz następujące wyróżnienia:
Bartosz Kozioł, kl.5c
Oskar Winiarz, kl.4b
Dawid Kasprzak, kl.4d
Kornelia Matusik, kl.7b
Lena Korol, kl.4d
Lena Zięba, kl. 4b
Dziękujemy firmie ubezpieczeniowej- RYDZOWSKI z Mielca za życzliwość i ofiarność- ufundowanie nagród w konkursie plastycznym „Autyzm-jestem blisko was”.