Walentynkowy Konkurs Fotograficzny „Walentynkowa Fotka”

Z okazji zbliżającego się Święta Zakochanych Bursa Międzyszkolna w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu zaprasza do wspólnej zabawy w Walentynkowym konkursie Fotograficznym.


Tematem zdjęć może być wszystko co kojarzy się z miłością i nawiązuje do tematu konkursu – nie muszą to być tylko zakochane pary – może być detal czy krajobraz, który w jak najlepszy sposób odda temat konkursu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, warto więc rozważyć udział w konkursie. Uchwyć to na zdjęciu i wygraj!

Podziel się z nami swoją fotografią nawiązującą do tytułu konkursu. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać do 10 lutego 2022 na adres e-mail: agnieszka.panek@pzpsw.mielec.pl wraz z opisem (pkt. 3).
Wyboru laureatów dokona Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu oraz publikacja zdjęć nastąpi w Walentynki – 14 lutego 2022 r. na stronie internetowej PZPSW i profilu Facebookowym.
Czekamy na Wasze zdjęcia!
Szczegóły zgłoszenia znajdują się w Regulaminie Walentynkowego Konkursu Fotograficznego „Walentynkowa Fotka”.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
1. Organizator: Bursa Międzyszkolna w Powiatowym Zespole PlacówekSzkolno-Wychowawczych w Mielcu.
2. Cele konkursu: Celem konkursu jest promocja Bursy Międzyszkolnej w Mielcu.
3. Warunki uczestnictwa:
● Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu mieleckiego.
● Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – fotografię.
● Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
● Nagrody będą przyznane indywidualnie.
● Do pracy należy dołączyć opis: imię i nazwisko autora fotografii, miejsce (gdzie została zrobiona fotografia), numer telefonu i adres e-mail – uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie zdjęcia, które sam wykonał, co oznacza, że jest ich autorem i przysługują mu do zdjęcia wszelkie prawa autorskie.
● Zgłoszenie zdjęć do konkursu stanowi potwierdzenie, że uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych zdjęć.
4. Osoba do kontaktu: Agnieszka Panek agnieszka.panek@pzpsw.mielec.pl
5. Termin i miejsce nadsyłania prac:
● Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na podany powyżej adres.
● Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

● Pracę wraz z opisem należy przesłać na adres e-mail:
agnieszka.panek@pzpsw.mielec.pl do 10.02.2022 r. z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY „Walentynkowa Fotka”
6. Rozstrzygnięcie konkursu –
● Jury dokona oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagęwartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
● Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne przedstawiające temat przewodni. Spośród nich wybrane zostaną najlepsze prace.
7. Ogłoszenie wyników konkursu: O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.
8. Publikacja prac: Wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz facebooku PZPSW wraz z pracami zostaną umieszczone nazwiska autorów fotografii.
9. Nagrody dla zwycięskiej trójki zostaną wysłane pocztą.
10. Uwagi końcowe – prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę – osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo – wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.