Klasa IIc poznaje ginący zawód – tkacz

Uczniowie kl. I–III w ramach orientacji zawodowej zapoznają się z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijają pozytywną i proaktywną postawę wobec pracy i edukacji.

         Klasa IIc realizując podstawę programową  poznała kolejny, tym razem ginący zawód tkacza. Uczniowie zapoznali się z historią tkactwa oraz jego podstawowymi terminami;  oglądali film edukacyjny ,,Jak to ze lnem bywało” . Następnie wiedząc, co to wątek i osnowa przystąpili do papierowych splotów.

        Tkanie pasków papieru wymagało wiele uwagi i koncentracji. Efekty były zadowalające.