IX Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek czyli „Cała szkoła śpiewa kolędy”

25 stycznia 2019 r. w piątek przez cztery godziny lekcyjne sala gimnastyczna w naszej szkole rozbrzmiewała radosnym kolędowaniem. W Przeglądzie uczestniczyły 22 zespoły klasowe. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie ze Szk. Podst. nr 8, szczególnie najmłodsi z klas I- IV, którzy wstąpili w przepięknych strojach kolędniczych, o które zadbali rodzice.

Wykonanie tradycyjnych kolęd: Dzisiaj w Betlejem, Wśród nocnej ciszy, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Do szopy hej pasterze, Przybieżeli do Betlejem pasterze, Mizerna cicha, Bóg się rodzi oraz pastorałki Bosy pastuszek, połączyli z krótkimi inscenizacjami, z zaangażowaniem prezentując pokłon pasterzy, orszak Trzech Mędrów i chóry anielskie. W równie pięknych przebraniach wystąpiła klasa V b zaś galowe stroje wybrały: klasa V a, VI a. i VII a. W wykonaniu starszych uczniów usłyszeliśmy utwory: Dzisiaj w Betlejem, Pójdżmy wszyscy do stajenki, Przybieżeli do Betlejem pasterze, Wśród nocnej ciszy praz pastorałki: Gore gwiazda Jezusowi i Pastuszkowie bracia mili. Również gimnazjaliści z kl. III b, III c, III d, IIIe, III f, IIIs2 i licealiści z kl. I C i III A z V LO oraz z NLMS prezentowali swoje umiejętności wokalne i artystyczne, angażując w kolędowanie całą zgromadzoną widownię. Ich występy oceniało życzliwe jury w składzie: siostra Barbara Pach, pani Alicja Piechota (dla Szk. Podst. nr 8) oraz dla grupy gimnazjalnej pani Agnieszka Straż i dla licealnej ks. Tomasz Krawiec, zaś w imieniu organizatorów pani Jolanta Witek. Jako goście honorowi w jury zasiedli: pani dyrektor ZSO nr 1 Joanna Gładyszewska, pani wicedyrektor Małgorzata Herchel oraz pani dyrektor NGMS i NLMS Teresa Ciszek. Jury, podkreślając wielkie zaangażowanie wykonawców, nagrodziło klasy pierwsze i drugie ze Szk. Podst. nr 8 dyplomami i kalendarzami, równocześnie dziękując uczestnikom, rodzicom, wychowawcom i katechetom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do kolędowania. W kategorii klas starszych tytuły laureata otrzymała klasa IV b i V b zaś równorzędne wyróżnienia przyznano klasom: IV a i V a.
W kategorii klas gimnazjalnych tytuł laureata zdobyły: klasa III d za profesjonalne i pełne ekspresji wykonanie pastorałki: Pastuszkowie bracia mili oraz klasa III e za perfekcyjne przygotowanie pastorałki: Gore gwiazda Jezusowi. Wyróżnienia otrzymały klasy: III c oraz III s 2 NGMS. W kategorii szkół średnich tytuł laureata wyśpiewała klasy: I C (Gore gwiazda Jezusowi) zaś wyróżnienia otrzymały: kl. III A (Dzisiaj w Betlejem) i II S z NLMS (Bóg się rodzi). Tradycyjnie wszyscy uczestnicy otrzymali za udział pamiątkowe dyplomy, zaś laureaci i wyróżnieni oceny celujące z religii, punkty dodatnie z zachowania i nagrodę specjalną w postaci zwolnienia z pytania w wybranym dniu.
W imieniu organizatorów czyli szkolnego Wolontariatu Przegląd poprowadziła pani Jolanta Witek oraz wolontariusze: Julita Gruszka, Patryk Ryba (gimnazjaliści z kl. III c). Nad nagłośnieniem i stroną techniczną czuwali gimnazjaliści: Filip Draguła i Aleksander Lewczyk z kl. III e. Przebieg kolędowania na pamiątkowych fotografiach utrwalił pan Zygmunt Sumiec. Okolicznościowe dekoracje i wystrój sali przygotowali wolontariusze z kl. III c z Gim. nr 3 pod opieką pani Jolanty Witek i Kółko biblioteczne
pod opieką pani Wiesławy Cyran. Dziękujemy wychowawcom, katechetom, pani pedagog V LO Joannie Pęcak, panu Maciejowi Kosztyle, rodzicom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w Przegląd kolęd. Laureatom, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych Przeglądach, które wpisują się w piękną tradycję kolędowania w języku ojczystym w naszej szkole. W czasie Przeglądu został uroczyście podsumowany konkurs szkolny na najładniejszy stroik świąteczny. Organizatorem grudniowego konkursu był Samorząd V LO pod opieką pani Joanny Pęcak, pani Agnieszki Gardulskiej i pani Barbary Iwanicz. Laureaci i wyróżnieni w kategorii zespołów klasowych jak i indywidualnie otrzymali od dyrekcji szkoły pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.,

Tekst: Jolanta Witek; zdjęcia: Zygmunt Sumiec