Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W dniu 23 maja młodzież i nauczyciele naszej szkoły już kolejny raz brali udział w MARSZU GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Mielcu. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oficjalnie obchodzony jest 5 maja.

Wiele osób wzięło udział w przemarszu ulicami naszego miasta niosąc transparenty i pomarańczowe balony, kolor ten symbolizuje Dzień Godności. Pod Samorządowym Centrum Kultury uczestnicy marszu wypuścili do nieba balony. Następnie uroczystości przeniosły się do Domu Kultury, gdzie po części oficjalnej mieliśmy okazję zobaczyć wzruszające występy grup artystycznych nie tylko z Mielca. Mieliśmy możliwość spotkać również wielu byłych wychowanków z klas integracyjnych, co sprawiło nam ogromną radość.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma nam przypomnieć, że mieszkańcy z niepełnosprawnością stanowią jego znaczną część oraz skłonić do refleksji nad ich potrzebami, możliwościami oraz problemami i trudnościami w życiu codziennym. Żadna niepełnosprawność nie umniejsza godności człowieka ani wartości jego życia. Osoby z niepełnosprawnością potrzebują jedynie naszego wsparcia.
Rodzina, szkoła i środowisko lokalne są odpowiedzialne za rozwijanie u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poczucia godności osobistej, a zatem na nas wszystkich spoczywa obowiązek podejmowania działań, aby godność ta była szanowana, wzmacniana i chroniona.

Wychodząc barwnym pochodem na ulice Mielca chcemy poruszyć serca i sumienia różnych środowisk, kształtować opinię społeczną w kierunku akceptacji osób niepełnosprawnych, promować ich osiągnięcia twórcze oraz wspierać emocjonalnie ich rodziny.

Sylwia Leśniowska