W Szkole Podstawowej Nr 1 w Mielcu w dniu 24 maja 2018 roku odbył się ostatni etap Miejskiego Konkursu Matematycznego Klas Czwartych pod patronatem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu.  Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów oraz kształcenie umiejętności logicznego myślenia i argumentowania. W tym etapie brało udział troje uczniów z naszej szkoły: Aleksandra Błachowicz (uczennica klasy IVb), Karolina Lesińska (uczennica klasy IVa) oraz Bartosz Mroczka (uczeń klasy IVa). Finalistką konkursu została uczennica Aleksandra Błachowicz. Oli i pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych matematycznych sukcesów. Opiekunem uczniów jest nauczycielka matematyki: Ewa Podgórska.