Matematyka w kostce Rubika

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – w Szkole Podstawowej Nr 8 w Mielcu w dniu 23 kwietnia 2018 roku odbył się pierwszy szkolny konkurs „Matematyka w kostce Rubika”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, rozwijanie logicznego myślenia, zdolności zapamiętywania oraz poznawania algorytmów.

Podczas konkursu uczniowie kształcili umiejętności łączenia „przyjemnego z pożytecznym”, włączali do nauki zasady zdrowej rywalizacji oraz zasadę „fair play”.
W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Do konkursu zgłosiło się 11 uczniów, w konkursie uczestniczyło 6 zawodników. Do zaciętej rywalizacji stanęli młodzi pasjonaci, którzy układali kostkę Rubika w dwóch kategoriach: uczniowie szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum i liceum.
Dzięki uprzejmości firmy SpeedCube, która udostępniła specjalne maty pomiarowe oraz stopery do układania kostki Rubika, zawodnicy mogli poczuć się jak na profesjonalnych zawodach w tej dyscyplinie. Wielkie emocje i ogromna rywalizacja towarzyszyła zawodnikom w czasie trwania całego konkursu. Tempo w rywalizacji finałowej było tak duże, że kilka kostek rozsypało się.
Finałowe miejsca zajęli:
I. Krystian Wieczerzak z klasy III d gimnazjum – czas 25,03 s
II. Karol Surowiec z klasy II c gimnazjum – czas 41,44 s
III. Mateusz Rachwał z klasy II liceum – czas 43,18 s.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: w-ce dyrektor Joanna Gładyszewska, organizatorki (nauczycielki matematyki) – Małgorzata Herchel i Ewa Podgórska oraz uczniowie – Kacper Wójcik i Szymon Pazdro. Sprawną obsługę konkursu zapewnili uczniowie z klasy III d gimnazjum.
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu, firmy: AVAILO, ELDRUT i SpeedCube.
Zwycięzcom nagrody wręczył Dyrektor ZSO Nr 1 w Mielcu Jacek Wiśniewski.

Serdeczne podziękowania dla naszych sponsorów!