Zbiórka żywności

Zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących

Przedświąteczna zbiórka żywności została zorganizowana przez Akcję Katolicką i Wolontariat z Gimnazjum nr 3, V Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w parafii Ducha Świętego w Mielcu. Zbiórkę przeprowadzono w dwóch terminach: 3.12.2016r.(sobota, od godz.9.00-13.00) oraz w piątek 9.12.2106r. (od godz.15.30 – 18.30). Wszystko było dobrze zorganizowane i przebiegało bez zakłóceń. W I terminie zbierano żywność w „Delikatesach Centrum” przy ul. Lelewela i Al. Ducha Św., „ABC” przy ul. 3-Maja, „Orzech” przy Al. Ducha Św., „Stokrotka” przy ul. Kocjana, „Groszek” na Rynku. W drugim terminie doszły sklepy „AK” przy ul. Legionów, „AK” przy ul. Piaskowej, „AK” przy ul. Jagiellończyka. Łącznie zebrano kilkaset kilogramów żywności, która została przewieziona przez członków Akcji Katolickiej do CARITAS w parafii Ducha Świętego w Mielcu. Tam przygotowano paczki, które przed świętami będą przekazane osobom mającym trudną sytuację materialną. Na stronie Akcji Katolickiej www.akcja-parduch.cba.pl zamieszczone są zdjęcia przedstawiające młodych wolontariuszy zbierających produkty żywnościowe w różnych mieleckich sklepach.
Bardzo dziękujemy dyrektorom szkół, młodzieży i ich rodzicom, kierownikom sklepów, członkom Akcji Katolickiej oraz paniom z CARITAS za zaangażowanie się w tę szlachetną akcję. Zbiórka żywności stanowi niewątpliwie pewną pomoc materialną dla osób potrzebujących ale i jest ważną formę wychowawczą uczącą bezinteresownego zaangażowania w pracę dla innych. Ma wymiar personalistyczny i społeczny gdyż tak ukształtowana u młodego człowieka postawa zaowocuje kiedyś pozytywną atmosferą w pracy zawodowej i stanowić będzie solidny fundament dla życia rodzinnego.

oprac. Jolanta Witek(opiekun Wolontariatu) i Jerzy Studziński (prezes Akcji Katolickiej w par. Ducha Świętego w Mielcu)