VIII Szkolny Przegląd Kolęd czyli „Cała szkoła śpiewa kolędy”

25 stycznia 2018r. w czwartek już od rana aż do długiej przerwy nasza szkoła a ściślej – sala gimnastyczna – rozbrzmiewała radosnym kolędowaniem.

Początkowo chęć udziału w Przeglądzie zgłosiło 22 oddziały klasowe, ale w rezultacie – z uwagi na ogromną absencję uczniów, spowodowaną typowymi o tej porze roku grypami, anginami i infekcjami – na koncercie wystąpiło 17 zespołów. Najwytrwalsi i niepokonani okazali się najmłodsi czyli pierwszoklasiści (z kl. Ia, b, c) ze Szk. Podst. nr 8 , którzy – mimo, że w mocno okrojonym składzie – nie zrezygnowali i wystąpili w przepięknych strojach kolędniczych, o które zadbali rodzice.Wykonanie tradycyjnych kolęd: Dzisiaj w Betlejem, Wśród nocnej ciszy i Przybieżeli do Betlejem pasterze połączyli z krótkimi inscenizacjami, z zaangażowaniem prezentując pokłon pasterzy, orszak Trzech Mędrów i chóry anielskie. W równie pięknych przebraniach wystąpiła klasa IV b zaś galowe stroje wybrały: klasa IV a i VII a. W wykonaniu starszych uczniów usłyszeliśmy utwory: Dzisiaj w Betlejem, Świeć gwiazdeczko mała, świeć oraz Przybieżeli do Betlejem pasterze. Dla społeczności uczniowskiej naszej podstawówki był to niezwykle udany debiut, który sprawił, że w pięknym stylu rozpoczęli historię szkolnego kolędowania. Ten fakt podkreślił obecny na Przeglądzie dyrektor ZSO nr 1 pan Jacek Wiśniewski, gratulując występów, dziękując dzieciom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i życząc dobrego i bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii.
Następnie gimnazjaliści i licealiści z V LO oraz z NLMS prezentowali swoje umiejętności wokalne i artystyczne, angażując w kolędowanie całą zgromadzoną widownię. Ich występy oceniało życzliwe jury w składzie: ks. Krzysztof Olszak, pani Joanna Pęcak, pan Edward Kociański oraz – dla grupy licealnej jako członek honorowy – pani dyrektor NLMS Teresa Ciszek, a w imieniu organizatorów pani Jolanta Witek. Swoją opinię wyrażał też przedstawiciel wolontariuszy – maturzysta Maciej Szypuła. Jury, podkreślając wielkie zaangażowanie wykonawców, wyróżniło wszystkie klasy ze Szk. Podst. nr 8 równocześnie dziękując uczestnikom, rodzicom, wychowawcom i katechetom oraz wszystkim,którzy przyczynili się do kolędowania.
W kategorii klas gimnazjalnych tytuł laureata zdobyły: klasa III d za profesjonalne i pełne ekspresji wykonanie kolędy Gore gwiazda Jezusowi oraz klasa II d za oryginalny występ i perfekcyjne przygotowanie kolędy Świeć gwiazdeczko mała, świeć.Wyróżnienia otrzymały klasy: III c oraz II e, które zaśpiewały: Skrzypi wóz i Pierwsza gwiazdka. W kategorii szkół średnich tytuł laureata wyśpiewały klasy: I A (W maleńkiej stajence) i II S 2 (Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje…)zaś wyróżnienia otrzymały: kl. I C (Gore gwiazda Jezusowi …) i I S 2 (Dzisiaj w Betlejem). Tradycyjnie wszyscy uczestnicy otrzymali za udział słodkie upominki.
W imieniu organizatorów czyli szkolnego Wolontariatu Przegląd poprowadziła pani Jolanta Witek oraz wolontariusze: Dagmara Piechocka, Patryk Ryba (gimnazjaliści), maturzyści: Paula Kilian i Maciej Szypuła.Nad nagłośnieniem i stroną techniczną czuwali gimnazjaliści: Paweł Bury, Mariusz Kolb, Kacper Wójcik, Angelo Wielobób i Krystian Wieczerzak. Przebieg kolędowania na pamiątkowych fotografiach utrwalili licealiści: Wiktoria Ochab i Jakub Wójtowicz. Okolicznościowe dekoracje i wystrój sali przygotowali wolontariusze z Gim. nr 3 oraz ze Szk. Podst. nr 8. Wszyscy mieli okazję podziwiać imponującą wystawę szopek krakowskich wykonanych przez gimnazjalistów oraz uczniów z kl. VII a ze Szk. Podst. nr 8. pod kierunkiem pana Edwarda Kociańskiego.
Laureatom, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych Przeglądach,które wpisują się w piękną tradycję kolędowania w języku ojczystym w naszej szkole.

Tekst: Jolanta Witek; zdjęcia: Wiktoria Ochab, Jakub Wójtowicz