Wolontariusze do „zadań specjalnych”

Od wielu lat systematycznie w okresie przedświątecznym kilkudziesięciu wolontariuszy uczestniczy w niezwykłej akcji pomocy potrzebującym. Za zgodą rodziców dyżurują w sklepach (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych) i zbierają żywność.

Zbiórki zostały przeprowadzone w czterech terminach: 8.12.2017r.(piątek), 9.12.2017r.(sobota) oraz 15.12.2017r.(piątek) i 16.12.2017r.(sobota) w następujących sklepach: Stokrotka (ul. Zygmuntowska i Kocjana), Groszek (Rynek), AK (ul. Piaskowa, Legionów i Jagiellończyka), Delikatesy (ul. Lelewela oraz Al. Ducha Świętego), ABC (ul.3 Maja), Orzech (Al. Ducha Świętego). Wszystko przebiegało bez zakłóceń. Zebrano w sklepach łącznie kilkaset kilogramów żywności, która została przetransportowana przez członków Akcji Katolickiej do CARITAS przy parafii p.w. Ducha Świętego w Mielcu. Panie z Caritasu, jak zawsze przygotowały paczki, które zostały przed Świętami przekazane najbardziej potrzebującym. Zbiórki są systematycznie organizowane przez Akcję Katolicką w parafii Ducha Świętego w Mielcu we współpracy z Wolontariatem z Gimnazjum nr 3 i V Liceum Ogólnokształcącego oraz z Niepublicznego Gimnazjum i Liceum Mistrzostwa Sportowego. W tym roku dołączyły wolontariuszki ze Szkoły Podst. nr 8 (kl. VII a). Koordynatorami akcji byli: prezes Akcji Katolickiej: mgr inż. Jerzy Studziński, przewodnicząca Caritas: mgr inż. Teresa Skrzyniarz oraz opiekunka Wolontariatu: dr Jolanta Witek.
Bardzo dziękujemy wolontariuszom (którzy ochoczo, z radością i uśmiechem ruszyli do akcji), rodzicom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu świątecznej zbiórki żywności.
Tekst: J. Witek, foto: J. Studziński