Dzień niepełnosprawności

„ Każdy inny, wszyscy równi…”

2 grudnia 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Osób Niepełnosprawnych, który na świecie jest dzień później. Chcieliśmy tym zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, wyrównywania szans.Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, a szczególnie niesłyszących i niedosłyszących, przedstawili naszej społeczności szkolnej zaproszeni goście: biegły tłumacz języka migowego p. Iza Piestrzyńska, która przybyła w towarzystwie osoby niesłyszącej. W formie gier, zabaw i konkursów mogliśmy lepiej poznać świat tych osób. Młodzież nauczyła się również podstawowych zwrotów w języku migowym.
Celem obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na prawa ludzi z niepełnosprawnościami, upowszechnienie idei tolerancji, otwartości i szacunku do inności.

Podziękowania dla:

– uczniów: M. Fejdasz, Ż. Krawiec, P. Śledziony, którzy przedstawiali wiersze w tej uroczystości,
– klasy IIa integracyjnej, Gabrysi Pietras z V LO za odśpiewanie piosenek w j. hiszpańskim,
– pani Izy i Benity, które zaszczyciły nas swoją obecnością,
– Dyrekcji ZSO nr 1 w Mielcu, nauczycielom i uczniom za aktywne uczestnictwo,
– firmy drukarskiej ,,Polimania” za wspaniałe prezenty (kalendarze, długopisy, zakreślacze), które sprawiły młodzieży wiele radości,
– uczniom i wychowawcom ZSO nr 1 za piękne gazetki i plakaty dotyczące osób niepełnosprawnych za które wręczono nagrody,
– uczniom kółka dziennikarskiego za fotorelację z tego wydarzenia,
– pani Sylwii Leśniowskiej za przygotowanie uroczystości i pozyskanie sponsorów.

« 1 z 2 »