Gra edukacyjna „Klasa z klasą”

W dniu 12. grudnia gościliśmy w naszej szkole pracownika Instytutu Goethego z Warszawy panią Monikę Łagowską, która przeprowadziła z grupą uczniów niecodzienną grę edukacyjną ‘Klasa z klasą’.

W grze wzięli udział uczniowie klasy 2c gimnazjum uczący się języka niemieckiego, biorący udział w projekcie „Deutsch hat Klasse’. W trakcie gry uczniowie musieli wcielić się w role różnych osób decyzyjnych w szkole i wypracować wspólne stanowisko, tak, żeby cała społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice byli zadowoleni. Nie było to łatwe zadanie. Niektórzy uczniowie przekonali się na własnej skórze, jak trudno jest podejmować decyzje oraz podawać argumenty.
Punktem wyjścia gry była fikcyjna sytuacja likwidacji sklepiku szkolnego z powodu odejścia pani, która przez wiele lat ten sklepik prowadziła. Cała] społeczność szkolna stanęła przed dylematem, co będzie bez sklepiku i czy możliwe byłoby utworzenie i prowadzenie takiego sklepiku przez uczniów.
W trakcie gry uczniowie burzliwie debatowali reprezentując środowiska uczniowskie, radę rodziców, kierownictwo szkoły oraz lokalne media. I co najważniejsze doszli do wspólnego rozwiązania: sklepik szkolny ma powstać.
Podczas tej gry uczniowie zdobywali nowe kompetencje: uczyli się formułować własne zdanie, przedstawiać swoją opinię innym, dyskutować w sposób konstruktywny, podejmować wspólne decyzje oraz co ważne uczyli się języka niemieckiego w działaniu.