Warsztaty Post–Turysty w V LO: warsztaty świadomego podróżowania

W dniach 4 i 5 października 2017 r. ciekawi świata uczniowie klasy III B i II AC uczestniczyli w warsztatach z Post-Turystą.
Trenerzy w bardzo interesujący sposób przekazali swoją wiedzę i doświadczenie na temat świadomego, etycznego i odpowiedzialnego podróżowania. Spotkanie z młodzieżą w swoim założeniu miało na celu poszerzenie wiadomości polskich turystów i turystek na temat globalnych współzależności i mechanizmów, jakim podlega szeroko pojęte zjawisko turystyki. Ważnym elementem spotkania było uświadomienie uczestników o przyczynach zachowań turystycznych i niektórych ich konsekwencjach.

Zajęcia warsztatowe zmierzały do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:
Czy wiemy, jaki procent pieniędzy wydawanych podczas wakacji trafia do pracowników i sąsiadów kurortów turystycznych, a jaki wraca na Zachód i dlaczego tak jest?
Jak wielki jest wpływ turystyki na przyrodę oraz na sąsiadów turystycznych dzielnic i kurortów?
Kto traci, a kto zyskuje na wolontariacie turystycznym?
Jak wizerunek turystów wpływa na mieszkańców odwiedzanych przez nich miejsc?
Dlaczego, gdy podróżujemy po dalekim świecie, tak chętnie wpychamy słodkości w dziecięce rączki, podczas gdy polskim dzieciom nie pozwalamy przyjmować prezentów od nieznajomych?
Czy mamy patent na to, jak robić zdjęcia podczas podróży, by nie uprzedmiatawiać mijanych ludzi, by nie zamykać ich w filmowych klatkach?
Czy podróżując turystycznymi szlakami zastanawiamy się, kto staje się narratorem turystycznej wyobraźni?
Czy stając się turystą, bierzemy pod uwagę sytuacje, w których tak zwany „tubylec” nie pełni jedynie roli krajobrazu, ciekawostki czy służącego?
Zajęcia prowadzili:
Paweł Cywiński – orientalista, kulturoznawca, publicysta, absolwent Studiów o Krajach Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Stosunków Międzykulturowych Azji i Afryki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, podróżnik, specjalista od odpowiedzialnej turystyki.
Maria Złonkiewicz – kulturoznawczyni, bałkanistka, teoretyczka turystki, prezentowała projekt post-turysta.pl na festiwalu TEDxPoznań2014, podróżniczka – odwiedzała m.in.: Róg Afryki, Bliski i Daleki Wschód, Bałkany; absolwentka Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego; naukowo zajmuje się przewodnikami i narracją turystyczną.
Dzięki dofinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2017 roku udział w warsztatach był bezpłatny.
Organizatorem warsztatów była Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju EDU.
Dziękujemy za wiele wartościowych przemyśleń i miło spędzony czas.

« 1 z 3 »