Dzień Chłopaka w klasie IIIc

Dzień Chłopaka w IIIc uczciliśmy  w pizzerii. Wszyscy robiliśmy samodzielnie pizze i zdobyliśmy dyplomy ,,Małego piekarza”.