NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

List intencyjny do rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej

nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Niezmiernie miło nam poinformować,  że nasza szkoła została zakwalifikowana do wsparcia finansowego  w ramach rządowego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. Pieniądze z tego programu są już na koncie szkoły w wysokości 15 tysięcy złotych, z czego 3 tysiące to wkład własny szkoły, a 12 tysięcy to wsparcie od państwa.

Celem powyższego programu jest wzmocnienie roli bibliotek szkolnych poprzez podniesienie atrakcyjności księgozbioru, co w przypadku naszej szkoły pozwoli na zakup nowości książkowych, tzw. bestsellerów, których obfitość na rynku wydawniczym jest ogromna!

W związku z faktem, że czytanie jest najtańszym i najskuteczniejszym sposobem rozwoju wewnętrznego człowieka, zaspokaja jego potrzeby emocjonalne i wspiera jego rozwój intelektualny, psychiczny i społeczny, pragniemy, aby codzienne spotkanie z książką w szkolnej bibliotece były atrakcyjne, budujące i satysfakcjonujące dla naszych czytelników.

Obecnie w bibliotece przeprowadzana jest ankieta pt. „Nasza szkoła czyta”, której celem jest sprecyzowanie zainteresowań czytelniczych uczniów, aby zakupione przez nas książki trafiły w gusta czytelnicze odbiorców. W związku z tym prosimy wszystkich uczniów SP 8 oraz ich rodziców o uzupełnienie w/w ankiety, aby preferencje czytelnicze uczniów zostały możliwie trafnie określone. Chcielibyśmy jako biblioteka realizować Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa pod hasłem „ Odłącz się od telefonu, komputera, tabletu, podłącz się do książki”.

Realizując powyższe cele, przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, która odbędzie się 7 czerwca br.  od godziny 10 do 10.30 i polegać będzie na samodzielnym czytaniu  przez uczniów ich ulubionych książek – takich, które chcieliby polecić swoim rówieśnikom. Akcja zostanie uwieczniona w obiektywie naszego szkolnego fotografa, a jej uczestnicy, zgodnie z regulaminem akcji, skrupulatnie przeliczeni, aby pobić zeszłoroczny rekord czytania w jednym momencie. Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji. Szczegółowe informacje zostaną podane wychowawcom klas SP 8.

Kolejne akcje realizujące wymogi Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa będą podawane na bieżąco, ale pewne jest, że ich nadrzędnym celem będzie przyciągnięcie dzieci i młodzieży do czytania, a każdy aktywny czytelnik pozyskany będzie chlubą i dumą nauczycieli – bibliotekarzy!

 

Dyrekcja oraz nauczyciele bibliotekarze SP8 w Mielcu