Misyjne lekcje

Na lekcjach religii w miesiącu październiku w obchodzonym na świecie Tygodniu Misyjnym mieliśmy okazję poznać pracę misjonarzy duchownych i świeckich na misjach. Rekwizyty z odległych krajów przybliżyły nam kulturę ludzi tam żyjących ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci.

Dodatkowym uzupełnieniem były wystawy misyjne w salach lekcyjnych i na szkolnym korytarzu, przygotowane przez wolontariuszy. Katechezy misyjne przeprowadzone zostały w kl. I , II, oraz IV, V SP nr 8 i kilku oddziałach gimnazjalnych przez siostrę Barbarę Pach i panią Jolantę Witek. Na lekcje została zaproszona siostra Filipa z misyjnego Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego, która opowiadała o misjach a także pokazała uczniom interesujące prezentacje. Na zakończenie spotkań misyjnych uczniowie otrzymali symboliczne pamiątki. Warto zaznaczyć, że niektórzy uczniowie zaangażowali się także w przygotowanie przedstawienia misyjnego w Kościele w Niedzielę Misyjną.
Tekst i zdjęcia: J. Witek