W hołdzie Wielkiemu Polakowi – św. Janowi Pawłowi II

W październiku w naszej szkole odbyły się lekcje religii inspirowane postacią papieża Jana Pawła II. 40-lecie pontyfikatu papieża skłoniło do przypomnienia uczniom życia i działalności tego niezwykłego Człowieka. Uczniowie przypomnieli postać Karola Wojtyły, recytując i śpiewając utwory napisane przez papieża lub Jemu dedykowane.

Najmłodsi czytali fragmenty opowiadań o papieżu, obejrzeli też film przybliżający postać polskiego Świętego. Wszyscy chętni mogli także namalować portrety papieża. Okolicznościowe dekoracje o św. Janie Pawle II przygotowali na korytarzu szkolnym wolontariusze pod opieką pani Jolanty Witek i we współpracy z siostrą Barbarą Pach.