Wycieczka krajoznawcza klas drugich

W dniu 28.09.

2018r. klasy drugie wybrały się na wycieczkę do Nadleśnictwa T

uszyma. W większości lasy Nadleśnictwa to lasy ochronne i wodochronne, stanowiące ostoję dla zwierząt podlegających ochronie gatunkowej. Dzieci zwiedziły szkółkę leśna, gdzie zapoznały się z różnymi gatunkami drzew oraz obserwowały pracę leśników. Oglądały też pomnik przyrody,zwiedzały leśniczówkę oraz hodowlę koników polskich. Na zakończenie wycieczki wszyscy uczcili Dzień Chłopaka przy grillu i zabawach integracyjnych na świeżym powietrzu.