Mała lekcja anatomii

W dniu 18 maja w naszej szkole odbyły się zajęcia laboratoryjne, których  celem było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania naukami medycznymi oraz rozszerzenie wiadomości z zakresu fizjologii i anatomii człowieka.

Pod opieką pani dr Agaty Graniczki uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w sekcji narządów pozyskanych dzięki uprzejmości właściciela zakładów mięsnych w Podleszanach. Uczniowie porównywali naturalne okazy z modelami narządów, analizowali mechanizm ich działania przy wykorzystaniu ciekawych pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni biologicznej. Dzieci z ogromną pasją wcieliły się w rolę przyszłych chirurgów, kardiologów, pulmonologów oraz nefrologów. Najwięcej emocji wzbudziła analiza budowy oka świni oraz jego efektowna preparacja.

Podczas zajęć poruszono ważne kwestie dotyczące wpływu papierosów na układ oddechowy. Nauczycielka przypomniała również uczniom, jak ważne jest zachowanie podstawowych zasad zdrowego stylu życia.