Inspiracje biblijne

Obchodzony w dniach: 15 – 21 kwietnia w Kościele Tydzień Biblijny oraz II Narodowe czytanie Pisma Świętego zainspirowały uczniów do głębszego  poznania i umiłowania „księgi nad księgami.” Najmłodsi przynosili własne, pięknie ilustrowane egzemplarze Pisma Świętego, Opowieści biblijne  a także zapoznawali się z różnymi wydaniami Biblii pokazanymi przez nauczyciela.

Z zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli wybrane przypowieści (między innymi o Dobrym pasterzu, synu marnotrawnym, domu na skale i piasku, siewcy) a następnie na lekcji wykonali ilustracje. Dziecięce rysunki znalazły się na wystawie „Biblia w sztuce,” którą przygotowali  wolontariusze. Z kolei gimnazjaliści poznawali treść Ewangelii wg  św. Łukasza, a następnie sprawdzali własną wiedzę. Głośno czytali fragmenty Listu do Rzymian czy Księgę Psalmów. Poznawali też wybrane teksty literackie o Biblii autorstwa  znanych twórców,  między innymi R. Brandstaettera „Krąg biblijny” czy Hymn  pt. „Biblio, Ojczyzno moja…” Katechezy  biblijne zrealizowała z uczniami pani Jolanta Witek. Warto dodać, że w całym kraju w Tygodniu Biblijnym odbyło się szereg różnorodnych imprez oraz inicjatyw przybliżających wszystkim  tę najsłynniejszą książkę świata – Biblię – „księgę nad księgami.”

Tekst i zdjęcia: Jolanta Witek