Szkolny Konkurs Biblijny

Finał Szkolnego Konkursu Biblijnego ze znajomości Dziejów Apostolskich

22 grudnia 2016 r. odbyło się na sali gimnastycznej uroczyste podsumowanie Szkolnego Konkursu Biblijnego dla uczniów z ZSO nr 1. Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz kalendarze na nowy rok wręczyli laureatom i wyróżnionym: pan dyrektor Jacek Wiśniewski, pani wicedyrektor Aurelia Skarbek – Kokoszka oraz pani wicedyrektor Joanna Gładyszewska. Konkurs, zorganizowany z inicjatywy katechetów: ks. Tomasza Krawca i pani Jolanty Witek przebiegał w dwóch kategoriach: plastycznej („Ilustruję Dzieje Apostolskie”) oraz z zakresu wiadomości (testy obejmujące kilkadziesiąt pytań, dotyczących znajomości Dziejów Apostolskich, poprzedzone eliminacjami w klasach).
Na konkurs wpłynęło 77 prac plastycznych. Komisja w składzie: pan Edward Kociański – plastyk, pani Jolanta Witek – nauczycielka religii i j. polskiego, pani Joanna Pęcak – pedagog i opiekun Samorządu szkolnego V LO doceniając wkład pracy i zaangażowanie młodych twórców przyznała tytuł laureata i wyróżnienia. W tej kategorii laureatką została Alicja Markulis z kl. III c Gim. nr 3. Wyróżnienia otrzymali uczniowie z Gim. nr 3: Ala Giec, Cyprian Leśniowski z kl. I b, Roksana Kobylarz, Kacper Kiełb z kl. I c, Bartek i Sebastian Głodzik, Daniel Gruca, Wiktoria Jarecka, Mateusz Mazur, Piotr Śledziona z kl. II b oraz Julia Kużdżał z kl. I C z V LO. Z najładniejszych prac powstała ekspozycja „Ilustruję Dzieje Apostolskie,” przygotowana przez wolontariuszy. Wystawę można było obejrzeć na sali gimnastycznej, w bibliotece szkolnej, w sali katechetycznej nr 8 i na korytarzu.
W pisemnym konkursie z wiadomości, który odbył się 5 XII 2016 r. uczestniczyło ponad 40 uczniów. W finałowej grupie laureatów w kategorii gimnazjalistów znaleźli się: Rafał Padykuła z kl. III c, Szymon Cisło z kl. I f i Lea Leydet z kl. III c. Wyróżnienia otrzymali: Jakub Rucki, Hubert Kobylarz, Kamil Leśniak z kl. III c oraz Natalia Duszkiewicz z kl. I e. W kategorii licealnej tytuł laureata zdobyły: Paula Kilian z kl. II C oraz Marlena Kowalska z kl. I C. Wyróżnienia otrzymali: Filip Żak, z kl. II A, Klaudia Radłowska z kl. II C oraz Maciej Czerkies z kl. II B. Licealiści i gimnazjaliści z kl. II c, I e przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem ks. Tomasza, zaś gimnazjaliści i uczniowie z kl. I B V LO pod kierunkiem pani Jolanty. Po uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów zebrani obejrzeli Jasełka Literackie. Warto dodać, że konkursy biblijne stały się już piękną tradycją w naszej szkole i organizowane są systematycznie od wielu lat. Serdecznie gratulujemy laureatom, wyróżnionym oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w zmaganiach konkursowych.

Oprac. J.W.