Lekcja patriotyzmu w klasie 1b

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z lekcji patriotyzmu w klasie 1b.

Polska – moja ojczyzna.

1. Pogadanka nt. odzyskania niepodległości i postać J. Pilsudskiego.

2. Słuchanie żołnierskich pieśni patriotycznych.

3. Wykonywanie laurki z życzeniami dla Polski – praca zbiorowa.