Wykaz sal na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 oraz informacja o spotkaniach z rodzicami

Uczniowie klas I po rozpoczęciu roku w sali gimnastycznej udają  się do swoich sal. Za zgodą Dyrekcji na teren szkoły mogą wchodzić rodzice uczniów klas I-IV, możliwa jest jednak obecność tylko jednego rodzica. Obowiązuje maseczka, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

WYKAZ SAL – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021-2022, SZKOŁA PODSTAWOWA

WYKAZ SAL – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021-2022 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dodatkowo informujemy, że w spotkania z rodzicami odbędą się w czwartek, 2 września (klasy siódme i ósme SP8) i piątek, 3 września (VLO).

Wykaz sal:

SPOTKANIA Z RODZICAMI W SP8 (klasy siódme i ósme)

SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS LICEUM

Informacja do rodziców uczniów szkół podstawowych!

Informacja do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.
Lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka –Specjalista ds. epidemiologii, Specjalista chorób zakaźnych, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie higieny i epidemiologii, Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy do tej wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.

Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy 
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki:

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
  2. Deklaracja na szczepienia
  3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
  4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
  5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN
  6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
  7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla V LO

Klasy pierwsze:

Wykaz podręczników V LO IA

Wykaz podręczników V LO IB

Wykaz podręczników V LO IC

Klasy drugie:

Wykaz podręczników V LO IIB

Wykaz podręczników V LO IIC

Klasy trzecie (po szkole podstawowej):

Wykaz podręczników V LO IIIAN

Wykaz podręczników V LO IIIBN

Wykaz podręczników V LO IIICN

Klasy trzecie (po gimnazjum):

Wykaz podręczników V LO IIIA

Wykaz podręczników V LO IIIB

Wykaz podręczników V LO IIIC