Wywiadówki 21.09.2022r. – przydział sal

Sale na wywiadówki 21.09.2022r.
SP 8
klasa sala
4a 15
4b 13
4c 6
5a 19
5b 14
5c 10
5d 20
6a 17
6b 25
6c 24
8a 27
8b 22
godz. 17.00