Mrowisko w klasie 2a

We wrześniu dzieci z klasy 2a uczyły się o niezwykłych sprzątaczach, którzy działają w przyrodzie i oczyszczają naszą Ziemię. Miedzy innymi są to żuki, mrówki, dżdżownice, które zjadają odchody, martwe rośliny i zwierzęta, przetwarzają je i wzbogacają glebę. Lekcja ta stała się inspiracją do wykonania mrowiska.