Lekcja ciszy w klasie IIIc

Zajęcia z elementami pedagogiki M. Montessori w klasie IIIc pt. ,,Znaki drogowe”. Znaki drogowe uświadamiają dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Z ich pomocą można przeprowadzać ćwiczenia z praktycznego życia, związanego z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi. Dzieci samodzielnie wykonały z dostępnych materiałów znaki drogowe, następnie je rozpoznawały i zrobiły z nich wystawę.