Informacje – świetlica szkolna

Listy dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 będą umieszczone w szkole na tablicy od 15 lipca 2019 r.