Zimowe Ptakoliczenie 2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. uczniowie klas IVa i IVb uczestniczyli w piętnastej akcji OTOP – Zimowe Ptakoliczenie. Pod opieką pani dr Agaty Graniczki „mali inżynierowie” rozpoznawali różne gatunki ptaków żyjących w bezpośrednim otoczeniu człowieka oraz szacowali liczebność ich populacji.
W tym roku wycieczka ornitologiczna była wyjątkowo udana. Zaobserwowaliśmy gołębie, kosy, mazurki, sikorki bogatki i modraszki oraz kawki. Widzieliśmy też stado szczygłów liczące 15 osobników, które żerowało przy jednym z osiedlowych karmników. Było to niezwykłe znalezisko ponieważ szczygły zostały ogłoszone „ptakiem zimy” tego roku, i to właśnie tych barwnie upierzonych łuszczaków poszukiwali ornitolodzy z całej Polski.
Piękna zimowa aura rozścieliła na trawnikach grubą warstwę śniegu, dzięki czemu widać było tropy ptasich stóp. Zastanawialiśmy się jak wygląda ptasi dzień zimową porą. Nasze przemyślenia zostały przedstawione w żartobliwy sposób w formie gazetki zamieszczonej na korytarzu szkolnym.
Uzyskane dane na temat liczebności poszczególnych gatunków ptaków przekazaliśmy, jak co roku, do bazy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zgromadzone tu informacje posłużą ornitologom z całej Polski do analizy zjawisk zachodzących w świecie tych niezwykłych zwierząt.

szczygieł