Pomoce fizyczne wykonane przez naszych uczniów

Fizyka to nauka doświadczalna, a jej głównym celem jest poszukiwanie i poznawanie praw przyrody, od których zależą wszelkie zjawiska fizyczne. Poszukiwanie to odbywa się przez rozumowanie połączone z prowadzeniem obserwacji oraz wykonywaniem doświadczeń ,,słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem”. Doświadczenia fizyczne można wykonywać za pomocą prostych przyrządów, przyborów, przedmiotów codziennego użytku lub samodzielnie wykonać pomoce dydaktyczne niezbędne do ich wykonania.    Uczniowie naszej szkoły samodzielnie wykonywali takie pomoce. Poniżej przedstawione są fotografie tych pomocy, a ich wystawę będzie można oglądać na Dniach Otwartych naszej szkoły. Oto niektóre z nich: elektromagnesy, obwody elektryczne, modele prasy hydraulicznej, krążki Newtona, poduszkowce, wahadło Newtona, modele magnesu sztabkowego, tablica ścienna ze wzorami fizycznymi i wiele innych.