Bycie fit jest git!

W ostatnim czasie w naszej szkole był realizowany projekt ,,Bycie fit jest git”. W projekcie wzięli udział uczniowie klas III LO z rozszerzoną geografią. Głównym celem spotkania była działalność rolnictwa ekologicznego, polskiego i zrównoważonego.

IMG_20180922_085954

Ważną tematyką było również :
• Uświadomienie skali problemu niewłaściwego odżywiania wśród młodych ludzi
• Zapoznanie z racjonalnym sposobem odżywiania oraz zachęcenie do wprowadzenie go w codzienne życie
• Przekazanie informacji dotyczących postępowania z mięsem wołowym, wieprzowym, rybami, owocami i warzywami w różnych formach
• Przekazanie informacji na temat zdrowego odżywiania, szkodliwych dodatków do żywności oraz procesów technologicznych
• Zapoznanie z najczęstszymi błędami żywieniowymi i sposobem ich eliminacji
• Kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego
• Uświadomienie młodych ludzi o bezpośrednim wpływie diety i stylu życia na wygląd, kształtowanie prawidłowej sylwetki oraz jakości życia
w przyszłości.

Projekt został sfinansowany i możliwy do realizacji przez Stowarzyszenie Polska Ekologia.

Inicjatorem projektu w VLO była pani Anna Piękoś, nauczyciel geografii.