Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu „OTWARTE DRZWI”

W dniach 19-23.02.2018r. w MOPS w Mielcu odbędzie się akcja informacyjna „OTWARTE DRZWI” – realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiar Przestępstw. Akcja adresowana jest do mieszkańców miasta Mielca, a w szczególności do:
– osób doświadczających przemocy w rodzinie,
– osób stosujących przemoc w rodzinie,
– świadków przemocy w rodzinie.
Od poniedziałku d piątku zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania w standardowych godzinach pracy instytucji. W ramach akcji konsultacji udzielać będzie specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Dyżury będą odbywać się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

Wszystkim zgłaszającym się będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie, m. In.: procedury „Niebieskiej Karty”, karnych konsekwencji stosowania przemocy dla sprawców przemocy domowej, praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz sposobów ich egzekwowania, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Harmonogram dyżurów: