Zarządzenie Dyrektora ZSO Nr 1 w Mielcu

Zarządzenie  nr  4/2021/3 z dnia 23.04.2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w  Mielcu

w sprawie :  przejścia  klas I – III na tryb nauki hybrydowej w dniach 26.04.2021 do 02.05.2021 i kontynuacja nauki zdalnej w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz V Liceum Ogólnokształcącego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach ( DZ.U.2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 kwietnia  2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

W klasach I – III w dniach od 26.04.do 02.05.2021r w ZSO Nr1  w Mielcu będzie obowiązywał następujący harmonogram pracy:

Nauka stacjonarna dla klas :

PONIEDZIAŁEK:  I a, Ib, I c, IIc

WTOREK: II a, IIb, IIc

ŚRODA: IIIa, IIIb, IIIc, IIId

CZWRATEK: Ia, Ib, Ic, , IIa

PIĄTEK: IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIb

  1. Nauka stacjonarna będzie się odbywać wg dotychczasowego planu lekcji.
  2. Nauka zdalna będzie się odbywać wg dotychczasowego planu lekcji na platformie Google Classroom.
  3. W szkole prowadzona będzie również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się

Zarządzenie wchodzi w życie z 26.04.2021

 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

  Joanna Gładyszewska