Zarządzenie Dyrektora ZSO Nr 1 w Mielcu

Zarządzenie  nr  4/2021/3 z dnia 23.04.2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w  Mielcu

w sprawie :  przejścia  klas I – III na tryb nauki hybrydowej w dniach 26.04.2021 do 02.05.2021 i kontynuacja nauki zdalnej w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz V Liceum Ogólnokształcącego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach ( DZ.U.2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 kwietnia  2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzam co następuje:

W klasach I – III w dniach od 26.04.do 02.05.2021r w ZSO Nr1  w Mielcu będzie obowiązywał następujący harmonogram pracy:

Nauka stacjonarna dla klas :

PONIEDZIAŁEK:  I a, Ib, I c, IIc

WTOREK: II a, IIb, IIc

ŚRODA: IIIa, IIIb, IIIc, IIId

CZWRATEK: Ia, Ib, Ic, , IIa

PIĄTEK: IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIb

  1. Nauka stacjonarna będzie się odbywać wg dotychczasowego planu lekcji.
  2. Nauka zdalna będzie się odbywać wg dotychczasowego planu lekcji na platformie Google Classroom.
  3. W szkole prowadzona będzie również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się

Zarządzenie wchodzi w życie z 26.04.2021

 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

  Joanna Gładyszewska   

Uczennica V LO w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”

29 marca odbyły się eliminacje szkolne VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Miło nam poinformować, że do etapu okręgowego, który odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia, awansowała uczennica klasy II B, Klaudia Wasserman. W kolejnym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Uczennicę przygotował do Konkursu p. Paweł Ćwięka.

Gratulujemy i mocno zaciskamy kciuki za udany występ w kolejnym etapie!

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący Światowy Dzień Świadomości Autyzmu pt. „Autyzm – jestem blisko Was” organizowanym przez SP8

Z radością informuję, że w dniu 31 marca 2021r. jury konkursu rozstrzygnęło konkurs.

Skład komisji: nauczyciel plastyki, artysta malarz Edward Kociański, terapeuta tyflopedagog Natalia Paluch i nauczyciel WDŻ, ed. wczesnoszkolnej, osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagog Joanna Leśniowska.

Drodzy uczniowie! prace charakteryzowały się dużą różnorodnością w podejściu do tematu, we wszystkich widać było włożony wkład pracy wykonawców. Jednak komisja musiała rozstrzygnąć konkurs zgodnie z regulaminem, wyłaniając 1, 2 i 3 miejsce w obu kategoriach wiekowych a dodatkowo przyznała 7 wyróżnień.

Czytaj dalej

Życzenia świąteczne

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta
ten czas jak najlepiej!

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie ZSO nr 1 w Mielcu