Informacja o zebraniach z rodzicami

Informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się:

  • dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w środę, 18 września, o godzinie 17.00.
  • dla Rodziców uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w czwartek, 19 września, o godzinie 17.00.

Zapraszamy!