Informacja dla rodziców klas 1, 2 i 3 SP8

Informujemy, że wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 są do pobrania w zakładce „Rekrutacja do SP8”.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w następujących terminach:

  • do 29 marca 2019 – dotyczy uczniów rozpoczynających we wrześniu naukę w klasie 1
  • do 30 kwietnia 2019 – dotyczy uczniów kontynuujących naukę w klasie 2 i 3

Wniosek obowiązuje we wszystkich klasach 1 – 3