2018/2019 Duży, ruchomy alfabet w klasie 1a

21 grudnia 2018 podczas zajęć edukacji Marii Montessori dzieci budowały wyrazy cztero- i więcej literowe według podanej litery z Dużego Ruchomego Alfabetu. Budując samodzielnie wyrazy dzieci utrwalały sobie pojęcie samogłoski i spółgłoski a dużym ułatwieniem były dwukolorowy alfabet.