„Mali Inżynierowie” liczyli ptaki

W dniu 17 stycznia bieżącego roku Mali Inżynierowie – uczniowie klasy 4a i 4b Szkoły Podstawowej nr 8 uczestniczyli w zajęciach terenowych nawiązujących do corocznej akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pt „Zimowe Ptakoliczenie”.

Celem małych odkrywców było ustalenie liczebności poszczególnych gatunków ptaków zimujących w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Uczestnicy zapoznali się z wizerunkami ptaków, obejrzeli ciekawe projekty karmników wykonanych z przedmiotów codziennego użytku. Punkty obserwacyjne mieściły się pomiędzy budynkami mieszkalnymi osiedla Lotników. Dzieci zaobserwowały sikorki bogatki i modraszki, wróble, gołębie, sierpówki, gile, czyżyki, kawki, kosy, gawrony. Uczniowie uczestniczyli również w minikonkursie, podczas którego otrzymali pamiątkowe upominki. Zajęcia zorganizowała pani Agata Graniczka przy współpracy z Nadleśnictwem Mielec, które udostępniło profesjonalny sprzęt do obserwacji ptaków oraz ufundowało nagrody. Zgromadzone dane na temat liczebności poszczególnych gatunków ptaków posłużą ornitologom z całej Polski do analizy zjawisk zachodzących w świecie zwierząt. Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej akcji znajdują się na stronie www.otop.org.pl.

Accessibility Toolbar