Tworzymy model rakiety

W dniu 14.12.2017 uczestnicy projektu ”Mały Inżynier” konstruowali modele rakiety kosmicznej. Z pomocą wykonanych w trakcie zajęć rakiet z balonów, uczniowie sprawdzali słuszność III zasady dynamiki Newtona, zwanej zasadą „akcji i reakcji”. W czasie zajęć uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczycielek fizyki; pani Iwony Litwińskiej-Robak i Haliny Białek. Na zakończenie najlepsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

Accessibility Toolbar